Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусуСкачать 158.6 Kb.
страница1/3
Дата28.04.2019
Размер158.6 Kb.
Название файлаMS Excel лекцияга.docx
ТипПрограмма
  1   2   3

MS Excel Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу (Spreadsheet Software)

     Электрондук жадыбалды колдонуу берилиштер менен иштөөнү жана эсептөөлөрдү жүргүзүүнү жеңилдетет. Экономикалык жана бухгалтердик эсептерде кеңири колдонулушка ээ, ошондой эле электрондук жадыбалды төмөнкүдөй илимий-техникалык маселелерде эффективдүү колдонууга болот: • �        Чоң берилиштер жыйыны үстүнөн бирдей амал жүргүзүү;

 • �        Жыйынтык эсептөөлөрүн автоматташтыруу;

 • �        Параметрлердин маанисин тандоо жолу менен эсеп чыгаруу;

 • �        Тажрыйба жыйынтыктарын иштетүү;

 • �        Параметрлердин оптималдуу маанисин тандоо;

 • �        Жадыбал документтерин даярдоо;

 • �        Берилген маалыматтар боюнча диаграмма жана график түзүү.

 Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу сандык берилиштерди электрондук жадыбал деп аталган жумушчу баракта (worksheet) же жадыбал калыбында уюштурууга мүмкүндүк берет.

Электрондук жадыбал 255 барактан турган китепчеге окшош жана электрондук жадыбалдын каалаган электрондук барагын чыгарыш үчүн ошол баракка туура келген табуляторду басып коюу жетиштүү. Ар бир барагы төмөн жагында жайгашкан ысымга ээ.

Электрондук жадыбалда берилиштер мамыча (column) жана сaп (row) түрүндө уюшулат. Мамычалар латын ариптери, ал эми саптар катар номерлер менен белгиленет. Ар электрондук жадыбал 256 мамычадан жана 65 536 саптан турат. Мамыча ысымдары А менен башталып IV менен, ал эми сап ысымдары 1 менен башталып 65 536 менен аяктайт. Жылдыргыч тилкелерди колдонуп активдүү жадыбалдын каалаган бөлүгүн көрүп алса болот.

Уячалардын бири ар дайым активдүү болуп, рамкага алынат. Бул рамка Excelде курсордун ролун аткарат, башкача айтканда ошол активдүү уяча ичинде берилиштерди киргизүү жана оьдоо аткарылат жана анын дареги формула сабында көрсөтүлүп турат.

Мамыча менен сап кесилишкен торчо уяча (cell) деп аталат. Электрондук жадыбал 16 000 000 уячадан турат жана аларга берилиштер киргизилет. Уячалар электрондук жадыбалда жайгашкан орду боюнча аталат. Мисалы, В мамычасы менен 12 саптын кесилишиндеги уяча В12 деп аталат. Формулалар менен иштөөдө жанаша жаткан уячаларга кайрылууга мүмкүн. Мындай уячалар жыйыны диапазонду түзөт. Мисалы А1:С15 диапазону А1 уячасынан баштап С15 уячасына чейинки тик бурчту камтыйт.

Уячаларга тексттик, сандык жана формула сыяктуу үч типтеги маалыматтар киргизилет. Формулага сандар, уячалардын аттары жана программалык жабдууда камтылган функциялар катышат жана алардын типтери автоматтык түрдө аныкталат. MS Excel берилиштердин төмөнкүдөй форматтарын колдойт: • �        жалпы (general) � текст жана сан маанилери;

 • �        сан (number) � сан маанилерин көрсөтүүнүн жалпы ыкмасы;

 • �        акча (currency) � акча бирдиктери;

 • �        финансы (accounting) � бүтүн жана бөлчөк бөлүктөрү бөлүнгөн акча бирдиктери;

 • �        дата (date) � дата;

 • �        убакыт (time) � убакыт;

 • �        процент (percentage) � 100 гө көбөйтүлгөн жана аягында �%� белгиси бар уяча мааниси;

 • �        бөлчөк (fraction) � алымы жана бөлүмү бар рационалдык бөлчөк;

 • �        экспоненциалдык (scientific) � ондук бөлчөк;

 • �        текст (text) � текст берилиштери;

 • �        кошумча (special) � берилиштер базасы жана тизмелер менен иштөө форматы;

 • �        заказ (custom) � колдонуучу түзөтүп алуучу формат.

Берилиштерди киргизүү активдүү уячага же формула сабына берилиштерди кийирүү жолу менен аткарылат. Эгер клавиш тактасынан кандайдыр бир берилиштер терилсе, анда учурдагы уячада жаьы берилиш пайда болот, ал эми формула сабына же уячага 2 жолу чычкандын сол баскычын чыкылдатуу менен киргизилсе уячадагы маанилерди оьдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Учурдагы (активдүү) уячага формула эсептелип, андан алынган маани чыгарылат. Формуланы камтыган уячага формуланын өзүн чыгарып алса деле болот.

Уячадагы маанилерди калыптоого да болот.


Скачать 158.6 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3

Похожие:

Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconСоздание, сохранение и загрузка файлов документов (книг) ms excel
Если программа Excel у вас еще не открыта, кликните на ярлыке ms excel на рабочем столе или в меню Пуск. После загрузки Excel, появится...
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconАрсенал Excel: 6 методов оценки эффективности проектов
В статье, мы кратко коснемся основных расчетных коэффициентов, их экономической сути и кратенько отобразим наглядные примеры, то...
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconПрограмма таблица access excel
Создание таблиц в редакторе ms excel, применение формул, выполнение выборки с определенными критериями, согласно выбранному варианту....
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconРешение транспортной задачи
Задание: Решить транспортную задачу с использованием Excel по варианту. Вариантом является последняя цифра зачетной книжки
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconПринятие решений при многих критериях с помощью метода анализа иерархий
Цель: Приобрести навыки решения многокритериальных задач с использованием пакета ms excel
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconВведення та форматування даних в табличному процесорі ms excel
Мета: Навчитися створювати автоматизовані розрахункові таблиці та виконувати їх форматування
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconКонтекстные меню
Функциональные возможности и вычислительные средства Excel позволяют решать многие инженерные и экономические задачи, представляя...
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconГлава I вешний вид и основные операции с электронными таблицами
В современном мире персональных компьютеров электронные таблицы, подобные Excel и Spreadsheet, стали таким же обычным явлением, как...
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу iconТематический план контрольные задания Задание Логические функции Задание Табличные формулы 7
Электронные таблицы и принципы их использования. Форматы электронных таблиц. Вычисления в электронных таблицах. Графическое представление...
Ms excel � Электрондук жадыбалдын программалык жабдуусу icon«Решение злп. Анализ модели на чувствительность»
Сформулировать, задать числовые значения параметров. В ms excel найти решение злп. Провести анализ модели на чувствительность. Описать...
База данных защищена авторским правом ©refnew.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Методические указания
Методические рекомендации
Лабораторная работа
Рабочая программа
Общая характеристика
Теоретические аспекты
Учебное пособие
Практическая работа
История развития
Пояснительная записка
Дипломная работа
Самостоятельная работа
Общие положения
Экономическая теория
Методическая разработка
Физическая культура
Методическое пособие
Исследовательская работа
Направление подготовки
Общая часть
Теоретическая часть
Общие сведения
Техническое задание
Общие вопросы
Образовательная программа
Управления государственных
Федеральное государственное
Экономическая безопасность
Конституционное право
реакция казахского
Основная часть
Организация работы
Техническое обслуживание
Российская академия
Понятие сущность
Усиление колониальной
прохождении производственной
Обеспечение безопасности
программное обеспечение
Выпускная квалификационная
квалификационная работа
муниципальное управление
Теория государства
Уголовное право
Математическое моделирование
Административное право
Название дисциплины
Земельное право