Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування гстраница1/2
Дата24.04.2018
Размер0.61 Mb.
#89
Название файлаСВ Модуль 1 Тема 1.docx
  1   2

Модуль 1

Механіка руйнування гірських порід

Тема 1

Умови і способи руйнування гірських порід

  1. Поняття про свердловину

  2. Механічний спосіб руйнування гірських порід

1.Поняття про свердловину

Свердловиною називають гірську циліндричну виробку, що споруджується без доступу в неї людини і діаметр якої в багато разів менший від довжини (рис. 1.1).

Початок свердловини називається устям, циліндрична поверхня — стінкою або стволом, а дно — вибоєм. Відстань від устя до вибою по осі ствола визначає довжину свердловини, а по проекції осі на вертикаль — її глибину.

Свердловини бурять вертикальні і похилі. В останньому випадку свердловину примусово викривляють згідно раніше запроектованого профілю.

Свердловини бурять ступенево, зменшуючи діаметр від інтер- вала до інтервала. Початковий діаметр нафтових і газових свердловин, як правило, не перевищує 900 мм, а кінцевий рідко буває меншим 165 мм. Глибини свердловин коливаються в широких межах: від декількох сотень до декількох тисяч метрів.

Поглиблення свердловини здійснюється шляхом руйнування породи на всій площі вибою (без відбору керну) або на його периферійній частині (з відбором керну). В останньому випадку в центрі свердловини залишається порода (керн), яку періодично піднімають на поверхню для вивчення пройденого розрізу порід.

Буріння свердловини здійснюється з допомогою спеціальних бурових установок як на суші, так і на морі.

За призначенням всі свердловини, що буряться з метою геологічного дослідження району, пошуків, розвідки і розробки нафтових і газових родовищ, поділяються на опорні, параметричні, структурні, пошукові, розвідувальні, експлуатаційні і спеціальні.

Опорні свердловини бурять для вивчення геологічної будови і гідрогеологічних умов залягання осадової товщі порід і вивчення закономірностей поширення комплексів відкладів, сприятливих для нафтогазонакопичення. При бурінні опорних свердловин намагаються розкрити кристалічний фундамент, а там, де він залягає глибоко, бурять до технічно можливих в даний час глибин.

Результати опорного буріння всебічно досліджують і в комплексі з іншими одержаними раніше геолого-геофізичними даними використовують для вияснення загальних закономірностей геологічної будови району, попередньої оцінки перспектив його нафтогазоносності, складання перспективного плану геологорозвідувальних робіт і підрахунку прогнозних запасів нафти і газу.

Параметричні свердловини призначені для детальнішого вивчення геологічної будови розрізу, особливо на великих глибинах, а також для виявлення найперспективніших площ з точки зору проведення на них геолого-пошукових робіт. За результатами буріння параметричних свердловин уточнюють стратиграфічний розріз і наявність сприятливих для накопичення нафти і газу структур, коректують розроблені за даними опорного буріння перспективи нафтогазоносності району і прогнозні запаси нафти і газу.

Структурні свердловини служать для ретельного вивчення структур, виявлених при бурінні опорних і параметричних свердловин та для підготовки проекту пошуково-розвідувального буріння на ці структури. Результати структурного буріння і геофізичних досліджень використовують для вивчення характеру залягання, віку і фізичних властивостей порід, що складають розріз, для точного відбиття опорних (маркуючих) горизонтів і побудови структурних карт.

Пошукові свердловини споруджують на підготовлених попереднім бурінням та геолого-геофізичними дослідженнями площах з метою відкриття нових родовищ нафти і газу або для пошуків покладів нафти і газу ж на раніше відкритих родовищах. При бурінні пошукових свердловин детально вивчають геологічний розріз і його нафтогазоносність з відбором проб породи, води, газу, нафти, а при розкритті продуктивної товщі свердловини випробовують на приплив нафти з допомогою спеціальних пристроїв.

Розвідувальні свердловини бурять на площах зі встановленою промисловою нафтогазоносністю з метою оконтурювання родовища та збору вихідних даних для складання проекту його розробки. У процесі розвідувального буріння продовжують дослідження розрізу і його нафтогазоносності приблизно в такому ж об’ємі, як це роблять при пошуковому бурінні.

Експлуатаційні свердловини бурять на повністю розвіданому і підготовленому до розробки родовищі з метою експлуатації покладів нафти і газу.

В категорію експлуатаційних входять не тільки свердловини, з допомогою яких видобувають нафту або газ (видобувні свердловини), але і свердловини, які дозволяють організувати ефективну розробку родовища (оціночні, нагнітальні, спостережні).

Оціночні свердловини призначені для уточнення режиму роботи пласта і ступеня виробки ділянок родовища, уточнення схеми його розробки.

Нагнітальні свердловини служать для організації за контурного і усередину контурного нагнітання в експлуатаційний пласт води, газу, або повітря з метою підтримання пластового тиску.

Спостережні свердловини споруджують для систематичного контролю за режимом роботи родовища.

Спеціальні свердловини бурять для вибухових робіт при сейсмічних методах пошуків і розвідки родовища, скидання промислових вод в непродуктивні поглинаючі пласти, розвідки і видобутку води, підготовки структур для підземних газосховищ і закачування в них газу, ліквідації відкритих фонтанів нафти і газу.

Крім нафтової і газової промисловості, буріння свердловин широко застосовують і в інших галузях народного господарства.

У вугільній і гірничорудній промисловості свердловини бурять

для:


  1. пошуків і розвідки твердих корисних копалин;

  2. вентиляції гірничих виробок;

  3. відкачки води з гірських виробок;

  4. спуску в гірські виробки кріпильного матеріалу;

  5. заморожування грунту при проходженні шахт;

  6. підземної газифікації вугілля;

  7. гасіння підземних пожеж;

  8. вибухових робіт при кар’єрній і підземній розробці корисних копалин.

У хімічній промисловості з допомогою свердловин видобувають мінералізовані води, що містять в значній кількості різні солі, бром, йод та інші хімічні речовини.

У медицині бурять велику кількість розвідувальних і експлуатаційних свердловин з метою задоволення потреб в лікувальних і мінеральних водах.

У промисловому і цивільному будівництві свердловини бурять при вишукуванні трас шосейних і залізничних доріг, для дослідження грунтів на місці передбачуваного будівництва дамб, мостів, заводів, будинків, а також для водопостачання.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2

Похожие:

Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г iconДля каждой величины определите соответствующий характер изменения
С балкона бросают мячик вниз под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пренебрежимо малó. Как меняются в процессе движения модуль...
Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г iconМетодические рекомендации по проведению самостоятельной работы студентов модуль II. Введение в обмен веществ. Биологическое окисление учебной дисциплины (модуля) «Биохимия» для специальности Лечебное дело
Тема: «Общий путь катаболизма. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Цикл лимонной кислоты»
Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г icon1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні
Природно-кліматичні умови, місце розташування та організаційна характеристика підприємства
Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г icon1. Особливості естетичного робочого середовища Характеристика естетичних вимог до робочого середовища
Тобто йдеться про формування певної культури, зокрема естетичної. Естетична культура це сукупність естетичних цінностей, які існують...
Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г iconКурсовая работа профессиональный модуль мдк

Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г iconМодуль 1 «загальні питання гігієни та екології»

Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г iconМодуль Предмет, сущность и содержание теории управления экономическими системами

Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г iconI цель и задачи дисциплины
Данная дисциплина (модуль) входит в профессиональный цикл (б в. 12) дисциплин бакалавриата
Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г iconМодуль проектной деятельности
«Разработка алгоритма и программного комплекса решения задачи размещения фрагментов сбис на основе роевых методов»
Модуль механіка руйнування гірських порід Тема Умови І способи руйнування г iconТест к § 5 Модуль. История русского литературного языка
...
База данных защищена авторским правом ©refnew.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Методические указания
Лабораторная работа
Методические рекомендации
Практическая работа
Рабочая программа
Общая характеристика
Учебное пособие
Теоретические аспекты
История развития
Пояснительная записка
Дипломная работа
Самостоятельная работа
Методическая разработка
Общие положения
Экономическая теория
Направление подготовки
Методическое пособие
Теоретическая часть
Физическая культура
Федеральное государственное
Общие сведения
Исследовательская работа
Организация работы
Усиление колониальной
Общая часть
государственное бюджетное
реакция казахского
Экономическая безопасность
Образовательная программа
Конституционное право
программное обеспечение
Управления государственных
Общие вопросы
Техническое задание
Техническое обслуживание
Правовое регулирование
Основная часть
История создания
Понятие сущность
прохождении производственной
Выпускная квалификационная
Обеспечение безопасности
Российская академия
Земельное право
Математическое моделирование
Административное право
История становления
Государственное регулирование