1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україністраница1/13
Дата13.11.2018
Размер0.6 Mb.
Название файлаАГД!!!!!.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ЗМІСТ

Вступ


1.Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні

1.1Формування і розвиток галузі в Україні

1.2 Аналіз галузі

2.Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1. Природно-кліматичні умови, місце розташування та організаційна характеристика підприємства

2.2 Спеціалізація і рівень інтенсифікації виробництва

2.3. Земельний фонд і ефективність його використання

2.4. Виробничі фонди і ефективність їх використання

2.5. Ефективність використання тракторного парк

2.6. Трудові ресурси і ефективність їх використання

3. Економічна ефективність виробництва цукрового буряку

3.1. Фактори підвищення ефективності виробництва цукрового буряку

3.2. Нормування і оплата праці при виробництві продукції

3.3. Економічна ефективність виробництва продовольчих культур

3.4. Економічна ефективність виробництва і реалізації цукрового буряка

Висновки і пропозиції


Список літератури

ВСТУП

Сільське господарство—одна з основних сфер матеріального виробництва, яка забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість—сировиною. У валовому суспільному продукті народного господарства на галузь сільського господарства припадає понад 16%, а в національному доході—понад 30%. Сільське господарство тісно пов’язане з іншими галузями народного господарства. Досить сказати, що понад третина коштів на створення сільськогосподарської продукції витрачається на матеріально-технічні засоби промисловості (машини, паливо, добрива, запасні частини тощо), близько 30 галузей легкої та харчової промисловості працюють безпосередньо на сільськогосподарській сировині та напівфабрикатах сільськогосподарського походження. Вирощування цукрових буряків та виробництво цукру завжди займало важливе місце в економічному потенціалі АПК України. Цукор є одним з головних стратегічних товарів, оскільки він завжди займав 7-8 % від загального обсягу експорту України.

Однак починаючи з 1995 року, цукробуряковий підкомплекс опинився у глибокій кризі, зумовлений загальним кризовим станом української економіки. Виникла потреба скоординованих дій, спрямованих на подолання кризових явищ в цукробуряковому під комплексі. Теоретичному та практичному рішенню цього питання приділялося багато уваги в економічній літературі. Слід назвати таких авторів Борщевський П.П., Верлока В.Р., Глушкова А., Агафонов Н.И. Радченнко В.В.

Метою данної дипломної роботи є дослідження економічної ефективності виробництва та реалізації цукрового буряку, а також визначення заходів підвищення ефективності його виробництва

Завданням даної курсової роботи є:


  • проаналізувати особливості розвитку галузі буряківництва в Україні;

  • дати організаційно-економічну характеристику підприємства;

  • визначити економічну ефективність використання земельного фонду;

  • визначити економічну ефективність використання виробничих фондів;

  • визначити економічну ефективність використання трудових ресурсів;

  • дослідити економічну ефективність вирощування цукрового Буряка;

  • надати характеристику маркетинговій діяльності підприємства;

  • визначити перспективи розвитку галузі буряківництва на підприємстві, розробити пропозиції стосовно підвищення ефективності вирощування цукрових буряків

  • Об`єктом досліджень виступає СТОВ „Колос” Коломацького району, Харківської області.

В роботі для досягнення поставленої мети , були використані, як загально наукові так і специфічні, економіко-математичний та порівняльний методи.

До основних джерел інформації, які були використані при написанні даної роботи можна віднести річні звіти підприємства за останні 3 роки, первинні бухгалтерські документи, статстичну звітність, літературні джерела.


Міністерство аграрної політики України

Харківський національний технічний університет

Сільського господарства

ім. П. Василенка

ННІ БМ


Робота складається з 5 розділів.

В першому розділі розкривається стан та перспективи розвитку галузі буряківництва.

В другому розділі розкривається виробничий потенціал підприємства: склад та структура земельних та трудових ресурсів, основних та оборотних фондів, забезпеченість технікою, визначається стан галузей.

Третій розділ роботи присвячено визначенню економічної ефективності виробництва продукції на підприємстві, розглядаються шляхи поліпшення економічної ефективності виробництва цукрових буряків.

В четвертому розділі розглядається маркетингова діяльність підприємства.

В п'ятому розділі визначаються перспективи розвитку галузі буряківництва в господарстві.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні icon1. Мета та завдання порівняльної педагогіки. Її місце в структурі педагогічної науки
Рації у європейський та світовий простір актуальним є аналіз стану та тенденцій розвитку освіти як в Україні, так І у світі. Лише...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconРоль науки в сучасному суспільстві
Такі досягнення як освоєння космосу, створення атомної енергетики, перші успіхи в галузі робототехніки породили віру в неминучість...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconЗвіт про проходження виробничої практики у Староконстянтинівському міському кризовому центрі
Однією з актуальних проблем, від вирішення якої значною мірою залежить соціальне благополуччя України є проблема насильства у сім’ї,...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconЯк мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галузі науки або техніки. Він зазначає, що науково-технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів [3, c. 315]
Термін, як І всі інші мовні універсалії, важко піддається дифінуванню. Через складність та дискусійність такого завдання в лінгвістиці...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconI. Поняття права людини 1 Виникнення та історичний розвиток поняття права людини І громадянина
Тому становлення І розвиток прав людини І громадянина нерозривно пов'язане з генезисом та еволюцією змісту самого принципу формального...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconМаловисторопський коледж
Народногосподарське значення сільського господарства. Особливості аграрного виробництва та врахування їх в економічній діяльності...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconКушнаренко Н. Н
Висвітлено принципи класи­фікації документів, специфіку документів на традиційних І нових мате­ріальних носіях, особливості функціонування...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconБ. В. Мудрак " " 201 план – конспект
Тема: Пожежо- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та в побуті. Особливості гасіння пожеж на об’єктах системи мвс. Правила...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconЗадача (вправа) №4 (лабораторний практикум) з дисципліни
Тема: Технологічні процеси нанесення речовини на підкладку. Конструктивно-технологічні особливості створення тонкоплівкових елементів...
1. Особливості розвитку галузі буряківництва в Україні 1Формування і розвиток галузі в Україні iconТема торговельне підприємство в системі ринкових відносин
У сучасних умовах господарювання все більшого значення набуває розвиток роздрібної торговельної мережі, в основі якої лежить торговельне...
База данных защищена авторским правом ©refnew.ru 2020
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Теоретические основы
Методические указания
Методические рекомендации
Лабораторная работа
Рабочая программа
Общая характеристика
Теоретические аспекты
Учебное пособие
Практическая работа
История развития
Пояснительная записка
Дипломная работа
Самостоятельная работа
Общие положения
Экономическая теория
Методическая разработка
Физическая культура
Методическое пособие
Исследовательская работа
Направление подготовки
Общая часть
Теоретическая часть
Общие сведения
Техническое задание
Общие вопросы
Образовательная программа
Управления государственных
Федеральное государственное
Экономическая безопасность
Конституционное право
реакция казахского
Основная часть
Организация работы
Техническое обслуживание
Российская академия
Понятие сущность
Усиление колониальной
прохождении производственной
Обеспечение безопасности
программное обеспечение
Выпускная квалификационная
квалификационная работа
муниципальное управление
Теория государства
Уголовное право
Математическое моделирование
Административное право
Название дисциплины
Земельное право